พลังแห่งความตั้งใจ: YouTube เป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่สำหรับแบรนด์ไทย

ตุลาคม 2558

ผู้ชมในประเทศไทยหลายล้านคนเลือกดู YouTube โดยมีจุดประสงค์บางอย่าง ไม่ใช่ดูเพียงเพื่อฆ่าเวลาเท่านั้น นี่คือข่าวดีสำหรับแบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับเนื้อหาวิดีโอโดยใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัล แล้วคุณคว้าโอกาสนี้แล้วหรือยัง

บทบาทของแบรนด์ในเสี้ยวเวลาที่สำคัญ: เราใช้โอกาสนี้หรือยัง