Sean Downey Hi Res

Sean Downey

VP, Media Platforms at Google

1 MIT SMR Custom Studio, "The Data-Driven Transformation: How Marketers Are Using Data to Rethink and Improve the Customer Journey" (Veriye Dayalı Dönüşüm: Pazarlamacılar Müşteri Yolculuğunu Tekrar Gözden Geçirmek ve İyileştirmek İçin Verileri Nasıl Kullanıyor?), veri kaynağı: Association of National Advertisers'ın 158 müşteri tarafı pazarlamacıyla yürüttüğü çalışma, Ocak 2018.

2,4 Econsultancy/Google, "Customer Experience Is Written in Data" (Müşteri Deneyimi Verilerde Saklıdır), ABD, özellikle Kuzey Amerika'da olmak üzere, 250 milyon dolardan fazla gelire sahip şirketlerde çalışan 677 pazarlama ve ölçüm yöneticisi, 2016 yılında pazarlamaya ilişkin en önemli ticari hedeflerinin ciddi düzeyde aşıldığını bildiren 199 lider pazarlamacı, 478 standart pazarlamacı (örnek grubun geri kalanı), Mayıs 2017.

3,5 MIT SMR Custom Studio, "The Data-Driven Transformation How Marketers Are Using Data to Rethink and Improve the Customer Journey" (Veriye Dayalı Dönüşüm: Pazarlamacılar Müşteri Yolculuğunu Tekrar Gözden Geçirmek ve İyileştirmek İçin Verileri Nasıl Kullanıyor?), Ocak 2018.