Artık dijital dönüşüm hakkında konuşmaktan vazgeçsek nasıl olur?

Antoine Boulte / Ekim 2019

Sürekli değişiklik. Giderek artan karmaşıklık. Güçlenen rekabet. Birçok şirket, değişmesi gerektiğini ihtiyati tedbir olarak hissetse de nereden başlaması gerektiğini bilmiyor. "Dijital dönüşüm" terimi 2000 yılında ilk kez kullanıldığında* heyecan uyandırıyordu. 19 yıl sonra ise büyülüyor, korkutuyor veya ağlatıyor. Karşımızdaki güçlük baş döndürücü ve sorumluluğumuz çok büyük.

Yeni paradigma. Dönüşüm nihai adım değil, bir sonraki adımı belirleyen daimi bir süreç. Bu anlamda, dijital dönüşüm bir kavramlar toplamı haline geldi. Teoriler üretiliyor, birbirinden çok farklı fikirler ortaya atılıyor. Bazı şirketler ayak uydurmakta zorlanıyor. Bazılarının gözü korkuyor. Çoğu şirket ise siste yolunu bulmaya çalışıyor. BpiFrance anketine katılan 1800 SME / ETI yöneticisinin %34'ü dijital dönüşüm alanında şirketlerinin karşılaştığı en büyük engelin karmaşıklık olduğunu ifade etti. Katılımcıların %32'si bu engeli kurum içi becerilerin yetersizliği, %28'i de araç yetersizliği olarak tanımladı1.

Ancak büyük bir potansiyel olduğu yadsınamaz ve atılan her adım yeni büyüme fırsatlarının önünü açıyor. 200 uluslararası şirketin katıldığı Boston Consulting Group (BCG) araştırmasına göre, veriye dayalı strateji benimseyen en ileri düzey pazarlamacılar 1,4 kat daha yüksek maliyet-fayda oranının yanı sıra 2,5 kat daha etkili sonuçlar elde ediyor. Günümüzde, reklamverenlerin %2'si, Avrupa'da dijital olgunluğun en ileri seviyesine ulaşmış durumda*. Liderlerin %98'i de gelecek yıllarda başarılı olmak için dönüşümlerini tamamlama sorumluluğunu taşıyor. Bu, günümüzde dijital pazarlama alanında karşılaşılan güçlüklerden biridir. Bu konu 10 yıldır dile getiriliyor. Sonuçları net ve kabul edilmiş olsa da yöntem konusunda hala belirsizlikler var. Google ve BCG ortak bir çalışmayla, ileriye yönelik somut adımlar atılmasına olanak tanıyan bir yaklaşım önerisi sundu. Bu yöntemle, dönüşüm gibi devasa büyüklükteki bir girişimi tek hamlede gerçekleştirmeye çalışmak yerine aşama aşama ve her bir konuyu tek tek ele alarak ilerlemek amaçlanıyor.

Özel gereksinimlere göre uyarlanan bir dijital dönüşüm. Her şeyden önce, dijital dönüşüm olumlu bir ruh hali gerektirir ve her adımın bir zafer olduğu kesintisiz iyileştirme sürecinin bir parçası.

Özgün ihtiyaçlara göre, adım adım... Dönüşüme giden yoldaki her adım benzersiz ve özgündür. Yıl boyunca 5 unsurdan oluşan bir model sunmuştuk (Kitle, Reklam Öğeleri & Mobil Deneyim, Erişim, Otomasyon ve Ölçümleme & İlişkilendirme). Yıl sonuna yaklaşırken, hedeflerinize hızlı ve etkili bir şekilde ulaşmanıza yardımcı olmak için bu modelin farklı aşamalarını açıklayarak yola devam etmek istiyoruz. Modeli kullanmak için hiçbir engel yok. İşletmenizin büyüklüğü, dönüşümdeki ilerlemeniz, teknolojik ve finansal araçlarınız ne olursa olsun, daha ileri bir dijital olgunluk düzeyine ulaşmak için yolunuzu çizebilirsiniz.

pas à pas

⚑ ⇢ Teşhis koyun. Dijital Olgunluk Karşılaştırması adlı yeni teşhis aracıyla şirketinizin dijital olgunluk düzeyini değerlendirebilir ve ihtiyaçlarınıza uygun bir plan yapabilirsiniz. En üst seviyeyi hedeflemenin bir yararı olmayabilir ("bütünleşik"): Bu araç, birçok alanda günümüzde endüstrinin geldiği en ileri noktayı ve birkaç yıl içinde ulaşılacak hedefi temsil ediyor. Bu, size kendi hızınızda, işletme hedeflerinize uygun olarak ilerlemenin anahtarını sunuyor (örneğin marka bilinci oluşturmaya odaklanmak, tüketicilerin dikkatini çekmek, uzun ömürlü ilişki kurmak, reklam verimliliğini en üst düzeye çıkarmak, çok kanallı strateji oluşturmak). Sizin için en etkili kategorilerde olgunluk düzeyini artırmak amacıyla önemli olan birkaç boyuta yatırım yapın.

⇢ ⚑ Yol haritanızı belirleyip harekete geçin. Ajansınız ve iş ortaklarınızla birlikte kendi ilerleme yolunuzu çizin. Hangi boyutlarda ilerlemek istiyorsunuz? Hangilerine öncelik vermek istiyorsunuz? Amaçlarınızla ilgili olmayan adımları çıkararak sizin için fark yaratacak olanlara odaklanın.

pas à pas

Esneklik önemlidir. Dijital dönüşüm bilinmeyen diyarlara atılan adımdır. Bu, kolay ya da konforlu bir süreç olmayacaktır. Her gün yeni şeyler test etmek için konfor alanından çıkmanız gerekecektir. Deneme ve öğrenme girişimi kimi zaman deneme yanılma ile sonuçlanır, ancak kimi zaman da kazanılan zaferler çabaların boşa gitmediğini kanıtlar. En verimli kuruluşlar "esnek" düşünebilenlerdir. Plan yapar, geliştirir, test eder, ölçer, gerçek zamanlı sonuçlara uygun değişiklikler yapar ve proje ya da ürün geliştirme sürecinin her aşamasından bir şey öğrenirler. Esnek veya deneysel bir yöntem benimsemek, her şeyi baştan planlayıp değiştirmeye gerek kalmadan dönüşüme olanak tanır. Tekrarlama yöntemiyle, iletişimi merkezileştirerek, çalışanları güçlendirerek, iş ortaklıkları kurarak belirli pilot projeler yürütmek sürecin bir parçasıdır.

Dijital dönüşüm tüm hızıyla başlıyor. Buradan geri dönüş yok. Kaygıları bir tarafa bırakın ve işe başlayın, çünkü rakipleriniz tereddüt etmeyecek. En iyi sonuçlar, henüz elde etmediklerinizdir.

Dijital pazarlamada dönüşümün beş faktörü: Kitle