Nicole Eppolito Spence, Director, Customer Solutions, Google EMEA

Nicole Eppolito Spence

Director, Customer Solutions Google EMEA

Kaynaklar (7)

1 Kantar, Global, "COVID-19 Barometer: Consumer attitudes, media habits and expectations", n=500 per market except Italy where n=1000 (Kantar, Genel, "COVID-19 Barometresi: Tüketici davranışları, medya alışkanlıkları ve beklentiler", İtalya hariç tüm pazarlar için s=500 ve İtalya için s=1000), Mart 2020

2 Gallup, Global, Behavioral Economics (Gallup, Genel, Davranışsal Ekonomi)

3 Epsilon, Global, "The power of me: The impact of personalization on marketing performance" (Epsilon, Genel, "Kişiselleştirmenin gücü: Kişiselleştirmenin pazarlama performansı üzerindeki etkisi), Ocak 2018

4 Boston Consulting Group, Global, The Dividends of Digital Marketing: Responsible Marketing with First-Party Data (Boston Consulting Group, Genel, Dijital Pazarlamayla Kazanç Elde Etme: Birinci Taraf Verileriyle Sorumlu Pazarlamacılık), Mayıs 2020

5 Google'ın Kendi Verileri, [DATE]

6 YouTube'un Kendi Verileri, Global, Mart 2019

7 IPSOS, Global, "Insight from the Emerging Markets" (IPSOS, Genel, "Gelişmekte Olan Pazarlarla İlgili Analizler"), Şubat 2013