Pazarlama kuruluşunuz yeni dijital dünyada başarılı olabilir mi? Öğrenmek için Talent Revolution (Yetenek Devrimi) anketine katılın.

Fredrik Lind, Raj Sandhu / Mayıs 2016

Dijitalleşmenin dünya üzerindeki etkisi katlanarak artıyor. Dijitalleşme; verimliliği, üretkenliği ve globalleşmeyi artırmakla kalmıyor, işletmelerin ve devletin çalışma şeklini ve insanların gündelik yaşamlarını da temelden değiştiriyor. Bu durum özellikle, BCG tarafından "Dijitalleşmenin Liderleri" olarak tanımlanan, başta İskandinavya, Belçika ve Hollanda olmak üzere bir dizi ülke için geçerlidir.

 

2014 yılında e-GSYİH (ekonomide dijitalin payı) olarak ölçülen dijital ekonomi, şimdiden bu ülkelerin toplam ekonomik büyüklüklerinin %5 ila 8'ini temsil ediyor ve yılda %10 oranında büyüyor. Şirketler dijitalleşmeyi, özellikle değişimin çok hızlı ve fırsatların çok büyük olduğu pazarlama alanında bir rekabet avantajına dönüştürebilir.

Dijital dünyada başarılı olmak için atılması gereken ilk adım kuruluşunuza bir ayna tutarak şu temel soruyu yöneltmektir: "Pazarlama kuruluşum dijital dünyada başarılı olmak için gerekli yeteneklere sahip mi?" Bu, yanıtlaması zor bir soru olabilir. BCG'nin ortaklarından biri olan Dominic Field'in belirttiği gibi, "Reklamverenlerin karşı karşıya bulunduğu büyük sorunlardan biri, dijital pazarlama söz konusu olduğunda neyi bilmediklerini bilmemeleridir."

2015 yılında Google ve BCG bu spesifik ihtiyacı gidermek amacıyla, Talent Revolution Anketi'ni geliştirmek ve başlatmak için dijital eğitim uzmanları The Knowledge Engineers ve pazarlama sektöründen kuruluşların oluşturduğu bir ekibin desteğiyle bir araya geldi. Birleşik Krallık ve Almanya'da, tüketici ürünleri ve perakendecilik sektörlerinden eğitim ve kâr amaçlı olmayan faaliyet alanlarına kadar çeşitli sektörlerden 57 şirkette 1.100 pazarlamacıya anket yaptık. Pazarlamacılardan, dokuz beceri kategorisi genelinde kuruluşlarının mevcut dijital yetenek düzeyini değerlendirmelerini istedik:

planlama

Aldığımız yanıtları, 100 puanlık (100 en iyi uygulamayı temsil ediyor) Dijital Yetenek Endeksi'ne (DYE) dönüştürdük. Sonuçlar aydınlatıcıydı. Bütün sektörlerden tüm pazarlamacıların ortalama dijital puanının yalnızca 57 olduğunu saptadık. Perakendecilik ve finansal hizmet sektörleri özellikle düşük puan elde etti. Elde edilen sonuçlara göre, şirketler özellikle aşağıdaki beş alanda zorluk çekiyordu (100 üzerinden elde puanlar parantez içinde gösterilmiştir):

  • Video (38): Şirketler tüketicilerin etkileşimini sağlamakta zorlanıyor
  • Mobil reklamcılık (38): Doğru harcama düzeylerinin hesaplanması özellikle zor görülüyor
  • Programatik reklamcılık (41): Bu alanda ciddi yetersizlik var
  • Test (34): İnternet bir test alanı olarak iyi kullanılmıyor
  • İş ortağı yönetimi (54): Birden çok ajansla ilişkileri yönetmek zor

Birleşik Krallık ve Almanya'daki başarılar sonrasında, Talent Revolution Anketi şimdi de Kuzey Avrupa'da (İsveç, Danimarka, Norveç, Finlandiya, Belçika ve Hollanda) yapılmaya başlandı. Anket bu ülkelerde ücretsizdir. Ayrıca, şirketiniz veya ajansınızdan en az dört pazarlamacı anketi doldurursa, şirketinizin dijital yetenek düzeyini değerlendiren size özel bir şirket profili raporu 72 saat içinde tarafınıza verilecektir.

Buna ek olarak, 1 Haziran 2016 tarihine kadar şirketinizin pazarlama bölümünden en az sekiz kişi anketi doldurursa, şirketiniz anonim karşılaştırmalarımıza dahil edilecek ve tüm katılımcılar genelindeki Ağustos ayında açıklanacak sonuçları içeren birleştirilmiş bir rapor tarafınıza verilecektir. Birleşik Krallık ve Almanya'dan bir rapor örneğini aşağıdan indirebilirsiniz.

Gelecek, Kuzey Avrupa'daki hemen her şirketin dijital pazarlamaya güçlü bir şekilde odaklanmasını zorunlu kılıyor. Bu geleceğe adım atmak CMO’ların dönüşümüyle ilgili kapsamlı bir gündeme (CMO’ların dönüşümüyle ilgili gündem oluşturma hakkında bilgi edinmek için burayı tıklayabilirsiniz) sahip olmayı gerektirebilir. Ancak, kritik bir ilk adım "kendini bilmek" ve mevcut dijital yetenek düzeyini belirlemektir. Bugün bulunduğunuz yeri anlamak, dijital dünyanın gelecekte vadettiklerinden yararlanmak için kritik bir adımdır. Kuruluşunuzun, hangi noktalarda yeteneklerini geliştirmesi gerektiğine ilişkin net bir teşhis yapabilmek için hemen Talent Revolution Anketi'ne katılın.

Katılmak için buradan kaydolun: Talent Revolution Anketi)

CEPTETEB 360 derece dijital pazarlama stratejisiyle hedeflerini 3’e katladı.