The Update: Ajanslar müşterilerine daha fazla değer sunmak için neler yapıyor?

The Update: Ajanslar müşterilerine daha fazla değer sunmak için neler yapıyor?

Guests
Marla Kaplowitz, Başkan ve CEO, 4A’s
Tara Walpert Levy, Ajans ve Marka Çözümleri Başkan Yardımcısı, Google
Published
Eylül 2020

The Update'in bu bölümünde Google Ajans ve Marka Çözümleri Başkan Yardımcısı Tara Walpert Levy, 4A's ajansının Başkanı ve CEO'su Marla Kaplowitz ile konuşuyor. İkili, pazarlama dünyasında iş partnerlerinin her zamankinden önemli olduğunu ve ajansların müşterilere daha fazla değer katmak adına neler yapabileceklerini konuşuyorlar.

0:01

>> MARLA: Ajanslar çeşitli müşterilerin

0:05

bakış açılarını etkilemeyi başardılar

0:08

ve bence ajanslara dair güzel olan şey bunu bir şekilde

0:09

anlayıp uygulamaya geçirmiş olmaları.

0:11

İster prodüksiyon

0:14

ister sunulması gereken bir çözüm olsun

0:16

bir araya geldiler ve bunu başardılar.

0:20

[Tara Walpert Levy, Ajans ve Marka Çözümleri Başkan Yardımcısı, Google] [Marla Kaplowitz, Başkan ve CEO, 4A’s] >> TARA: The Update’in bu bölümünde

0:22

Marla Kaplowitz ile

0:24

pazarlama ortaklarının

0:26

neden hiç olmadığı kadar önemli olduklarını

0:28

[Ajanslar müşterilerine daha fazla değer sunmak için neler yapıyor?] ve ajansların müşterilerine daha da fazla

0:30

değer sunmak adına yaptıklarını konuşuyoruz.

0:34

Şunu merak ediyorum; ajansların en iyi yaptığı şey müşterilerin sorunlarını çözmek ve siz daha önce

0:38

pandeminin onların bu becerisine

0:41

destek olduğundan bahsetmiştiniz. Burada ne gördüğünüzü çok merak ediyorum...

0:43

[Pandemi, ajansların müşteri sorunlarını çözme becerisini nasıl destekledi?] Burada ne gördüğünüzü çok merak ediyorum...

0:43

[Pandemi, ajansların müşteri sorunlarını çözme becerisini nasıl destekledi?] bu nasıl hayata geçiyor?

0:46

>> MARLA: Birkaç şekilde hayata geçtiğini görüyorum.

0:50

[Daha iyi müşteri/ajans ilişkisi] İlki müşteri-ajans ilişkisini daha iyi bir duruma getirmesi.

0:52

[Daha iyi müşteri/ajans ilişkisi] Bu sayede ayrıntılara takılmamış oluyorsunuz.

0:55

[Daha iyi müşteri/ajans ilişkisi] Gündemdeki önemli sorunlarına ve ajansların

0:58

[Daha iyi müşteri/ajans ilişkisi] iş konusunda proaktif davranma şekillerindeki

1:01

stratejik zorluklarının neler olduğuna odaklanıyorsunuz

1:05

[Pazarlamacıların risk almaktan çekinmemelerini sağlayın.] ve böylece pazarlamacıların bu krizleri atlatmak

1:08

[Pazarlamacıların risk almaktan çekinmemelerini sağlayın.] adına risk almaya açık olmalarına yardım ediyorsunuz.

1:10

[Pazarlamacıların risk almaktan çekinmemelerini sağlayın.] Bir sonraki alan yeni iş.

1:14

[Yeni iş] İnsanlar bir anda sanal sunumlar yapmak zorunda kaldılar, böylece toplantı sayıları da azaldı.

1:18

[Yeni iş] Yeni iş sunumları sürekli sürüncemede kalıyordu

1:22

ve artık hayata geçebilecek bir ortaklığın dinamiklerini

1:23

anlamada en önemli olan konulara

1:26

ve teslim edilebilecek işin kendisine odaklanmalıyız.

1:29

[Uzaktan çalışmak] Son kısım ise çalışma alanıyla ilgili olarak

1:31

[Uzaktan çalışmak] uzaktan çalışmak ve işi yapma şeklimizi

1:34

[Uzaktan çalışmak] kolaylaştırmak.

1:37

49 00:01:34,494 --> 00:01:34,794 [Uzaktan çalışmak] Ayrıca artık daha fazla yeteneğe ulaşabiliyoruz

1:40

[Çeşitliliğe imkân veriyor.] böylece coğrafyanın önemi azalıyor ve sadece iş ortamınıza

1:44

[Kapsayıcılığa imkân veriyor.] yönelik değil, sunduğunuz işle ilgili olarak da

1:46

[Kapsayıcılığa imkân veriyor.] çeşitliliğe, eşitliğe ve kapsayıcılığa

1:47

[Kapsayıcılığa imkân veriyor.] imkân veriyor.

1:52

>> TARA: Bahsettiğiniz üzere en büyük zorluklardan biri reklamcı ve ajansların son derece istikrarsız oluşu

1:56

ve bu durum insanların birlikte yükselip birlikte düştüğü

1:59

geçmiş zamanlara pek benzemiyor.

2:01

[Ajanslardan ne duyuyorsunuz?] Ajanslardan ne duyuyorsunuz?

2:02

[Ajanslardan ne duyuyorsunuz?] Kapsamı nedir?

2:04

[Ajanslardan ne duyuyorsunuz?] Sizden hangi konuda yardım istiyorlar?

2:06

>> MARLA: Evet. Yardımımızı istediler.

2:08

Koronavirüsün başladığı döneme gidersek,

2:10

ne yapmaları gerektiği konusunda

2:11

hemen yardımımızı istediler.

2:13

Nasıl bir mesaj vermeleri gerektiğini sorguladılar.

2:16

Biz de en başından bazı araştırmalar yaptık.

2:18

[Tüketicilerin %40’ı markaların pandemi konusunda ne yaptığını bilmek istiyor.] Neredeyse her hafta, müşteri tepkilerini ölçmek

2:19

[Tüketicilerin %40’ı markaların pandemi konusunda ne yaptığını bilmek istiyor.] ve pazarlamacılarla çalıştıkları sırada

2:22

[Tüketicilerin %40’ı markaların pandemi konusunda ne yaptığını bilmek istiyor.] marka mesajına yönelik olarak

2:24

[Tüketicilerin %40’ı markaların pandemi konusunda ne yaptığını bilmek istiyor.] ne hissettiklerini görmek adına

2:25

[Tüketicilerin %40’ı markaların pandemi konusunda ne yaptığını bilmek istiyor.] araştırmalar yapıyorduk.

2:27

Bu süreçte ajansların kafasında bazı sorular vardı.

2:29

Uzaktan çalışmak nasıl bir şey?

2:31

Ne tür politikaların uygulanması gerekiyor?

2:35

4A’s’in ne yaptığını anlamalarını sağlamanın yanı sıra

2:37

[Topluluğumuzla bağlantı kurak] topluluğumuzla bağlantı kurmamız

2:40

[Topluluğumuzla bağlantı kurmak] ve insanların paylaşmasını sağlamamız gerekiyordu.

2:45

Bu dönemde insanlar rekabetten ziyade iş birliğine odaklandılar.

2:47

Kimse tek başına hareket etmeye çalışmıyor.

2:49

Herkes birbirine destek olmaya çalışıyor.

2:53

Bence çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık konusunda bu çok önemli.

2:56

>> TARA: İnsanların konuştuğunu bildiğimiz şeylerden biri

3:00

pazarlamayı bir masraf kaleminden ziyade

3:01

bir kâr aracı olarak düşünmek

3:05

ve harcamalarının ekonomik geri dönüşüne

3:08

daha fazla güvenmelerine yönelik ihtiyaç.

3:10

Bu bağlamda ne görüyorsunuz?

3:12

[İşletmeler bu kriz sürecinde pazarlama harcamalarını nasıl ayarlıyor?] İnsanların bu sorunu çözmek adına

3:16

[İşletmeler bu kriz sürecinde pazarlama harcamalarını nasıl ayarlıyor?] bu kriz sırasında plan yapma ve satın alma

3:18

[İşletmeler bu kriz sürecinde pazarlama harcamalarını nasıl ayarlıyor?] şekillerine dair değişiklikler görüyor musunuz?

3:21

>> MARLA: Pazarlamayı hiçbir zaman bir masraf olarak görmedim.

3:22

Onu hep bir yatırım olarak düşündüm.

3:25

Bence onu bu şekilde görmeyen

3:28

ve pazarlama işlevinde görev almayan şirketler

3:30

ve insanlar bu konuda zorluk yaşıyorlar.

3:34

Sonuçları açıklama ihtiyacı daima var olmuştur.

3:35

Yatırım getirisi nedir sorusu öne çıkar.

3:40

Son 10 yılda ve özellikle de son birkaç yılda karşılaştığımız sorun

3:42

giderek daha kısa sürelere odaklanıyor

3:45

oluşumuz ve kimsenin uzun vadeli

3:47

şekilde odaklanmaması.

3:51

Halka açık bir şirketseniz, ulaşmanız gereken 3 aylık hedefler var demektir.

3:54

Perakende sektöründe bir şirketseniz günlük faturalarla çalışırsınız.

3:57

Sadece yakın döneme odaklanmak

4:00

pazarlamanın esas amacı olan

4:02

zamanla ilerleyip büyümeyi engelliyor.

4:06

Bu krizin, bu krizlerin

4:09

[Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdüre odaklanın.] çoğu şirketin ve üst düzey yöneticilerin

4:12

[Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdüre odaklanın.] Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdüre ve rolüne odaklanmasını sağladığını görüyorum

4:15

[Pazarlama en ön planda] çünkü pazarlama şu anda en ön planda yer alıyor

4:17

[Pazarlama en ön planda] ve bu durumun organizasyonların pazarlama dışı

4:20

işlevlere yönelik bakış açısını değiştirmesini umuyorum.

4:23

>> TARA: Sizce ajansların bu dönemde müşterilerine verdiği

4:27

desteği ve bu süreçten en iyi şekilde yararlanmayı

4:29

[Ajansların bu dönemde önceliklendirmesi gereken en önemli alanlar neler?] hızlandırmak adına önceliklendirmesi gereken

4:32

[Ajansların bu dönemde önceliklendirmesi gereken en önemli alanlar neler?] en önemli alanlar neler?

4:34

>> MARLA: Yeni alışkanlıklar ortaya çıktı.

4:37

İhtiyaç duyulan yeni beceriler var ve aslında

4:39

bu bir avantaj;

4:41

ajanslar, müşterinin düşünme sürecine

4:43

[Müşterinin düşünme sürecine öncü olmasına yardımcı olmak] öncü olmasına yardımcı olduklarından

4:45

[Müşterinin düşünme sürecine öncü olmasına yardımcı olmak] nasıl emin olabilirler? Oraya ulaşma ve bunu hızlı şekilde yapma

4:47

[Müşterinin düşünme sürecine öncü olmasına yardımcı olmak] hedeflerine doğru ortaklaşa ilerlerken

4:50

[Müşterinin düşünme sürecine öncü olmasına yardımcı olmak] onlarla birlikte nasıl çalışabilirler?

4:55

İşin pek çok yönü bulunuyor ve bu yüzden de

4:57

o dışarıdan bakış açısına ihtiyaçları var;

4:59

tek başınıza ilerlerseniz, dışarıdan bir ortakla çalışmaya

5:00

[Önde gelen şirketlerin %92’si, uzmanlıkları için iş ortaklarına güvenme gerekliliğini anlıyor.] kıyasla işlerin çok daha uzun süreceğini gösteren

5:02

[Önde gelen şirketlerin %92’si, uzmanlıkları için iş ortaklarına güvenme gerekliliğini anlıyor.] pek çok çalışma yapıldı, bu yüzden bu bir avantaj

5:04

[Önde gelen şirketlerin %92’si, uzmanlıkları için iş ortaklarına güvenme gerekliliğini anlıyor.] ve ajanslar bu işi tamamlama konusunda

5:05

[Önde gelen şirketlerin %92’si, uzmanlıkları için iş ortaklarına güvenme gerekliliğini anlıyor.] kanıtlanmış yöntemlere sahipler

5:08

[Önde gelen şirketlerin %92’si, uzmanlıkları için iş ortaklarına güvenme gerekliliğini anlıyor.] ve hem pazarlamacıları bu yolculukta destekleyecek

5:12

hem de bu müşteri deneyiminin dijitalleşmesine

5:15

katkıda bulunacaklar.

5:17

Zamanında hazırlanan, dijital dönüşüm çalışmaları

5:20

yapan ve hem müşteri yolculuklarının tamamının

5:22

[Müşteri yolculuklarının tamamı dijitalleşti.] hem de tedarik zincirlerinin dijitalleşmesini

5:23

[Müşteri yolculuklarının tamamı dijitalleşti.] sağlayan şirketler

5:25

[Müşteri yolculuklarının tamamı dijitalleşti.] bu konuda

5:26

[Müşteri yolculuklarının tamamı dijitalleşti.] hazır duruma geldiler.

5:29

Şu anda bunu sağlamak üzere olan pek çok şirket var.

5:32

Bu da ajansların destek sunabileceği alanlardan biri.

5:34

Yeni iş gerçekten ön plana geçti

5:38

ve bunun nasıl sağlıklı ilerletildiğini görebiliyoruz;

5:39

umarım bundan sonra da bu şekilde devam eder.

5:45

>> TARA: Çeşitlilik, eşitlik, kapsayıcılık uzun süredir

5:48

Google’ın öncelikleri arasında ve ne mutlu ki bu konuda

5:50

gelişim gösterdiğimizi düşünüyorum, ancak bu şu anda

5:51

beklediğimiz hızın çok uzağında,

5:54

bu yüzden de bu dönem hızlanmak için harika bir fırsat.

5:57

Bu sürecin çeşitlilik ve kapsayıcılığı artırmak, özellikle de

6:00

ırksal adaletsizlikleri sonlandırmak amacıyla kullanılması için

6:04

sektöre bir çağrıda bulunduğunuzu vurguladınız ve bu konudaki çabalarınıza biz de katılıyoruz.

6:05

Ne düşünüyorsunuz?

6:06

Bu bir fırsat mı?

6:07

Bir zorluk mu?

6:10

4A’s bunu ileriye taşımak için ne yapıyor?

6:12

>> MARLA: Bence bir süreliğine bir zorluktu

6:14

[Gerçek eylemlerde bulunma fırsatı] şu anda ise gerçek eylemlerde bulunma fırsatın

6:15

[Gerçek eylemlerde bulunma fırsatı] dönüştü

6:17

[Gerçek eylemlerde bulunma fırsatı] ve sorumluluk alma konusunda da

6:20

[Gerçek eylemlerde bulunma fırsatı] buna odaklanmamız gerekiyor.

6:24

4A’s, hem vakfımızın işlerine hem de 47 yıldır

6:27

faaliyette olan Çokkültürlü Reklamcılık Stajyerlik Programımız

6:30

MAIP’in işlerine yönelik çalışmalar yapan

6:32

üyelerimizi daima desteklemiştir.

6:34

[4A’s ve 600 & Rising ortaklığı] 4A’s,

6:39

[4A’s ve 600 & Rising ortaklığı] ve çok temel olarak gördüğümüz 12 eylemi talep eden

6:45

[Siyahileri] [işe alın.] ajanslar içerisindeki 600’den fazla siyahi profesyonelden oluşan

6:49

[Reklamlarınızın herkesi kapsadığından emin olun.] 600 & Rising ile ortaklığa gittiğini duyurdu.

6:52

[Reklamlarınızın herkesi kapsadığından emin olun.] Ayrıca üyelerimizi her zaman desteklemeye

6:53

ve çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık konularında

6:58

[Yetişkinlerin 2/3’ü ırkçılıkla mücadele eden kurumlara katkıda bulunan markalardan almaya daha eğilimli.] kılavuzluk sunmalarını ve ilerlemelerini

6:59

[Yetişkinlerin 2/3’ü ırkçılıkla mücadele eden kurumlara katkıda bulunan markalardan almaya daha eğilimli.] sağlamaya çalıştık.

7:00

[Bunu doğru yapmamız her zamankinden daha önemli.] Şu anda

7:03

[Bunu doğru yapmamız her zamankinden daha önemli.] bunu doğru yapmamız her zamankinden daha önemli.

7:07

>> TARA: Paylaştığınız fikirler ve verdiğiniz motivasyondan

7:09

ilham aldığımı düşünüyorum, umarım bizi izleyenler de

7:11

aynı şekilde hissediyordur.

7:14

Son olarak gruba söylemek istediğiniz bir şeyler var mı?

7:17

[Önemli bir değişim anı] >> MARLA: Evet. Sanırım önemli bir değişim anının içinde olduğumuzdan

7:19

[Önemli bir değişim anı] yeterince bahsettik.

7:21

[Önemli bir değişim anı] 2020 pek çok yönüyle hatırlayacağımız bir yıl olacak

7:23

[Önemli bir değişim anı] ve daha sadece yarısını geride bıraktık.

7:28

Gerçekten herkesin bir birey ve lider olarak

7:30

hem toplulukları hem de organizasyonları

7:33

[Birey ve lider olarak, görmek istediğiniz değişimi destekleyin.] içerisinde görmek istedikleri

7:36

[Birey ve lider olarak, görmek istediğiniz değişimi destekleyin.] değişimi desteklemesini

7:37

istiyorum.

7:38

Bu, dönüşüm adına

7:42

müthiş bir zaman ve olumlu taraftan

7:44

baktığınız sürece, gerçekten heyecan verici bir fırsat.

7:49

[The Update] [Think Google]

Günümüzün Pazarlama Direktörü: Sorumlulukları döneme göre yeniden belirlemenin tam zamanı