ย้อนดูเทรนด์การค้นหาเพื่อไขรหัสอสังหาริมทรัพย์

Ornpaka Vudhikosit, Piyaparn Chitranondh / มีนาคม 2564

การจับกระแสความเปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้ทันเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทุกธุรกิจพึงกระทำโดยเฉพาะในช่วงที่สถานการณ์ไม่แน่นอนอย่างในปี 2020 ที่ผ่านมา

แม้ว่า COVID-19 จะเป็นภาวะที่ไม่ได้มีใครคาดคิด แต่หากเราสามารถสังเกตและวิเคราะห์สัญญาณที่บ่งบอกทิศทางของอุตสาหกรรมได้ ก็จะทำให้สามารถมองเห็นโอกาสของธุรกิจด้วยเช่นกัน อย่างเช่นกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีสัญญาณสะท้อนถึงพฤติกรรมผู้บริโภคและความต้องการใหม่ของกลุ่มลูกค้า โดยดูจากการค้นหาข้อมูลต่างๆ ใน Google และ YouTube

real_estate_info-01_FINAL
Year in Search Thailand 2020: ย้อนกลับไปดูสิ่งที่คนไทยค้นหา...เพื่อขับเคลื่อนการตลาดของคุณ