บทที่ 1: การนำทางและการสำรวจในแอป

ตุลาคม 2559

แอปควรนำทางผู้ใช้ไปยังเนื้อหาที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว หลักสำคัญที่จะช่วยในการออกแบบการนำทางในแอปที่ได้ผลและน่าพอใจมีดังนี้

1. แสดงคุณค่าของแอปให้ปรากฏเด่นชัด

 

ให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมโดยระบุสิ่งที่ต้องการให้ทำอย่างชัดเจน และวางคำกระตุ้นการตัดสินใจไว้ให้เห็นเด่นชัด เน้นคุณลักษณะสำคัญและคุณลักษณะใหม่ของแอปในบริบทและตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจและสนใจมากกว่าที่จะรู้สึกรำคาญและสับสน

TWG_MobileAppDesign_inline_030116_artboard 01

2. จัดระเบียบและจัดทำหมวดหมู่เมนูที่ใช้งานง่าย

ผู้ใช้อาจเจอปัญหาในการตีความและแยกแยะหมวดหมู่เมนูที่ไม่สอดคล้องกับความเข้าใจของตัวเอง หมวดหมู่เมนูควรจะชัดเจนและไม่ซ้ำซ้อนกัน ซึ่งเรื่องนี้จะสำคัญเป็นพิเศษเมื่อผู้ใช้หันมาใช้เมนูเป็นที่พึ่งสุดท้ายหลังจากใช้ตัวเลือกต่างๆ จากการค้นหาไปจนหมดแล้ว

TWG_MobileAppDesign_inline_030116_artboard 02

3. ให้ผู้ใช้ ย้อนกลับ ไปยังขั้นตอนก่อนหน้าได้ง่าย

ผู้ใช้อาจต้องการย้อนกลับไปยังขั้นตอนก่อนหน้านี้ระหว่างใช้แอป แอปจึงควรมีฟังก์ชันย้อนกลับเพื่อไม่ให้ผู้ใช้รู้สึกว่าถูกบังคับให้เริ่มต้นใหม่หมดตั้งแต่หน้าจอหลัก ซึ่งในบางกรณีอาจทำให้ข้อมูลที่ไม่ได้บันทึกสูญหายไปด้วย การให้ผู้ใช้ย้อนกลับไปยังขั้นตอนก่อนหน้าได้จะช่วยขจัดความหงุดหงิดและไม่ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติม การควบคุมการนำทางแบบละเอียดมีประโยชน์มากต่อการเอื้อให้ผู้ใช้ทำ Conversion

TWG_MobileAppDesign_inline_030116_Artboard 3

4. เปลี่ยนสถานที่ตั้งได้ง่ายด้วยตัวเอง

การตรวจจับสถานที่ตั้งโดยอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาให้ผู้ใช้ได้ก็จริง แต่บางครั้งผู้ใช้ก็ต้องการหาร้านอยู่ไกลออกไป คุณจึงควรมีตัวเลือกให้ลูกค้าป้อนสถานที่ตั้งเองได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วย

TWG_MobileAppDesign_inline_030116_Artboard 4
TWG_MobileAppDesign_inline_030116_Artboard 5

5. สลับจากแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นเว็บบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่น

ผู้ใช้อาจหงุดหงิดเมื่อแอปพาไปยังเว็บบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อดูเนื้อหาเพิ่มเติมหรือทำงานให้เสร็จ เช่น ผู้ใช้อาจสับสนเมื่อรูปลักษณ์หรือการออกแบบบน 2 แพลตฟอร์มนี้แตกต่างกัน ปัญหาอีกอย่างคือการสลับใช้งานที่ช้า และผู้ใช้ต้องรอนานกว่าหน้าเว็บจะยอมโหลด หากจำเป็นต้องให้ผู้ใช้สลับไปใช้เว็บบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การออกแบบเว็บต้องสอดคล้องกันเพื่อรองรับการสลับใช้งานดังกล่าว นอกจากนี้ การสลับใช้งานต้องทำได้เร็วและประโยชน์ที่ได้จากการนี้เมื่อเทียบกับความไม่คล่องตัวอื่นๆ ที่ยังต้องเจอจะต้องคุ้มค่าพอ

TWG_MobileAppDesign_inline_030116_Artboard 6
TWG_MobileAppDesign_inline_030116_Artboard 7
หลักการออกแบบแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่: บทนำ