บทที่ 4: การลงทะเบียน

ตุลาคม 2559

การลงทะเบียนเป็นวิธีเชื่อมต่อกับผู้ใช้ เร่งโอกาสเกิด Conversion ในอนาคต และกระชับความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ แต่การลงทะเบียนก็อาจเป็นจุดหักเหและอุปสรรคในการเกิด Conversion ด้วยเช่นกัน เราจะแสดงวิธีสร้างกระบวนการลงทะเบียนที่จะทำให้ผู้ใช้ได้ในสิ่งที่ต้องการเร็วขึ้น

14. อธิบายประโยชน์ที่จะได้รับให้ชัดเจนก่อนขอให้ผู้ใช้ลงทะเบียน

 

ผู้ใช้จะออกจากแอปที่เร่งให้ป้อนข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่จะมีประโยชน์ที่มาชดเชยกันในทันที (เช่น บริการเรียกรถแท็กซี่ หรือบริการสั่งอาหาร) โดยเฉพาะแอปที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักหรือนำเสนอคุณค่าไม่ชัดเจน จะต้องรับบทหนักเป็นพิเศษเมื่อขอให้ผู้ใช้ลงทะเบียนตอนเริ่มใช้แอป ขอให้ผู้ใช้ลงทะเบียนเท่าที่จำเป็นเท่านั้น หลักง่ายๆ ก็คือให้ผู้ใช้จ่ายเงินซื้อ ณ จุดที่จะทำ Conversion

TWG_MobileAppDesign_inline_030116_Artboard 19

15. แยกความแตกต่างระหว่าง ลงชื่อเข้าใช้ และ ลงชื่อสมัครใช้

ผู้ใช้หลายคนลงเอยด้วยการดำเนินการผิดเมื่อพยายามจะลงชื่อสมัครใช้บัญชี แต่กลับกดปุ่ม ลงชื่อเข้าใช้ แทน ซึ่งต้องใส่รหัสผ่าน กรณีนี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้ไล่อ่านหน้าจออย่างเร่งรีบ และเข้าใจว่าคำกระตุ้นการตัดสินใจที่เตะตาเป็นอย่างแรกคือการดำเนินการที่ต้องทำ ออกแบบปุ่ม ลงชื่อเข้าใช้ และ ลงชื่อสมัครใช้ ให้แตกต่างกันอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้ใช้ไปยังส่วนที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

TWG_MobileAppDesign_inline_030116_Artboard 20

16. ทำให้การยืนยันด้วยรหัสผ่านเป็นไปอย่างราบรื่น

ผู้ใช้มักจะหงุดหงิดทุกครั้งที่ต้องตั้งหรือรีเซ็ตรหัสผ่านซึ่งเป็นเรื่องยุ่งยากหลายขั้นตอน ลดความเสี่ยงที่ผู้ใช้จะออกจากแอปกลางคันโดยปรับปรุงขั้นตอนยืนยันด้วยรหัสผ่านให้ง่ายขึ้น ลดขั้นตอนที่ต้องทำหรือใช้วิธีการตรวจสอบสิทธิ์แบบอื่น เช่น การเข้าสู่ระบบของบุคคลที่สาม หรือการเข้าสู่ระบบด้วยการสแกนนิ้วมือ

TWG_MobileAppDesign_inline_030116_Artboard 21
บทที่ 3: อีคอมเมิร์ซและ Conversion