เครื่องคำนวณมูลค่ารวมของอุปกรณ์เคลื่อนที่

เมษายน 2556

เครื่องคำนวณมูลค่ารวมของอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นทั้งเครื่องมือที่เรียบง่าย และเป็นมาตรวัดที่จะช่วยคุณประมาณมูลค่าที่อุปกรณ์เคลื่อนที่อาจสร้างให้ธุรกิจของคุณได้ ผ่านการโทร แอป ร้านค้า เว็บไซต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และจากหลายอุปกรณ์ ภายในเวลาประมาณ 30 นาที คุณสามารถทำตามวิซาร์ดช่วยเหลือทีละขั้นตอนเพื่ออัปโหลดข้อมูลจาก AdWords และเว็บไซต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ แล้วตั้งสมมติฐานสำคัญเพื่อสร้างค่าประมาณมูลค่ารวมของอุปกรณ์เคลื่อนที่

คลิกรูปภาพด้านล่างเพื่อเริ่มต้นใช้งาน:

แอป Mobile Ads Showcase