TXTBKS

พฤศจิกายน 2557

ตำราดิจิทัลสำหรับผู้ที่ต้องการ โดย Smart Communications, Inc.

เรื่องราว

ในประเทศที่พัฒนาแล้วได้มีการใช้แท็บเล็ตและอุปกรณ์อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เครื่องบางๆ แทนตำราเล่มใหญ่กันแล้ว อย่างไรก็ตามในประเทศฟิลิปปินส์ แม้แต่แท็บเล็ตเครื่องที่ถูกที่สุดก็ยังแพงกว่ารายได้ต่อเดือนของครอบครัว Smart บริษัทด้านโทรคมนาคมรายใหญ่ที่สุดของประเทศต้องการทำให้ตำราเรียนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นโดยใช้แค่แกดเจ็ตที่คนฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่มี นั่นคือโทรศัพท์มือถือระบบอนาล็อก บริษัทได้เปลี่ยนโทรศัพท์เหล่านี้ให้กลายเป็นอุปกรณ์อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบพื้นฐานสำหรับนักเรียนในโครงการที่ชื่อ TXTBKS โดยเปิดตัวในโรงเรียนที่เข้าร่วม 4 แห่งที่มีนักเรียนประมาณ 800 คน

smart-communications-txtbks1
smart-communications-txtbks2

ในการสร้าง TXTBKS นั้น บริษัท Smart ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากนักเขียนและสำนักพิมพ์ต่างๆ ได้ย่อตำราเรียนภาคบังคับให้กลายเป็นข้อความตัวอักษร 160 อักขระ แล้วเปลี่ยนรายชื่อผู้ติดต่อในโทรศัพท์ให้กลายเป็นสารบัญ บริษัทใช้ซอฟต์แวร์สำหรับอ่านและเขียนซิมโทรศัพท์ในการตั้งโปรแกรมให้จัดเก็บข้อความไว้ในกล่องข้อความของซิมการ์ดที่ไม่ได้ใช้งานนับพันๆ อัน

เทคโนโลยี

มือถือ

  • SIM Reader

ผลลัพธ์

วันที่เปิดตัว: 19 มกราคม 2556

ครูผู้สอนพบว่านักเรียนรู้สึกมีส่วนร่วมในชั้นเรียนมากขึ้นเมื่อใช้ TXTBKS นักจิตวิทยาเด็กรายหนึ่งได้นำอุปกรณ์นี้ไปใช้ทำให้เด็กเปิดรับเทคโนโลยีมากขึ้นเป็นครั้งแรก กระทรวงศึกษาธิการของประเทศฟิลิปปินส์กำลังศึกษาข้อมูลเพื่อนำ TXTBKS มาใช้ทั่วประเทศ ขณะที่ STRYBKS ซึ่งเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ใช้ในสถานรับเลี้ยงเด็กท้องถิ่นได้เปิดตัวสู่ระดับสากลที่ประเทศแอฟริกาใต้ในเดือนมิถุนายน 2014

50%: กระเป๋านักเรียนเบาลง

90%: มีส่วนร่วมในชั้นเรียนมากขึ้น

18: หนังสือใน TXTBKS จนถึงตอนนี้ รวมถึงรุ่น STRYBK ด้วย


ทีม

DDB DM9JaymeSyfu
  • Merlee Jayme, Chief Creative Officer
  • Eugene Demata, Executive Creative Director
  • Aste Gutierrez, Copywriter
The Hunger Games: "District Voices"