เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ Conversion สำหรับเครือข่ายดิสเพลย์ของ Google

มีนาคม 2556

เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ Conversion จะวิเคราะห์ข้อมูลที่ผ่านมาของคุณและตัวแปรอื่นๆ อีกมากมายเพื่อตัดสินว่าโฆษณาของคุณมีโอกาสทำให้เกิด Conversion หรือไม่ จากนั้นระบบจะกำหนดราคาเสนอต่อหนึ่งคลิกที่ดีที่สุดให้กับโฆษณาในการประมูลหนึ่งๆ โดยอัตโนมัติ ดังนั้นคุณจะยังคงจ่ายต่อการคลิก แต่ไม่จำเป็นต้องปรับราคาเสนอด้วยตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย CPA ของคุณ

สิ่งนี้คืออะไร

 

ด้วยเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ Conversion คุณสามารถเสนอราคาโดยใช้ CPA สูงสุดซึ่งเป็นจำนวนเงินสูงสุดที่คุณยินดีจ่ายต่อ Conversion หรือใช้ CPA เป้าหมายซึ่งเป็นจำนวนเงินที่คุณต้องการจ่ายต่อ Conversion ุทุกครั้งที่โฆษณาของคุณมีสิทธิ์แสดง เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ Conversion จะวิเคราะห์ข้อมูลที่ผ่านมาของคุณและตัวแปรอื่นๆ อีกมากมายเพื่อคาดการณ์ถึงโอกาสที่โฆษณาจะทำให้เกิด Conversion จากการคำนวณนี้ ระบบจะกำหนดราคาเสนอต่อหนึ่งคลิกที่ดีที่สุดให้กับโฆษณาในการประมูลหนึ่งๆ โดยอัตโนมัติ ดังนั้นคุณจะยังคงจ่ายต่อการคลิก แต่ไม่จำเป็นต้องปรับราคาเสนอด้วยตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย CPA ของคุณ

เหตุผลที่ควรใช้

การใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ Conversion กับเครือข่ายดิสเพลย์ของ Google เป็นวิธีที่จะช่วยให้คุณได้รับ Conversion มากที่สุดตาม CPA เป้าหมายของคุณ

รายละเอียด

ในการเปิดใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ Conversion แคมเปญของคุณต้องมี Conversion อย่างน้อย 15 ครั้งต่อเดือนและได้เปิดใช้เครื่องมือวัด Conversion เอาไว้ หลังจากเปิดใช้ในบัญชี AdWords ของคุณ เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ Conversion จะทำงานดังนี้

  1. สังเกตการณ์การประมูลที่ทำให้คุณได้รับ Conversion
  2. คาดการณ์ว่าการประมูลใดที่น่าจะทำให้เกิด Conversion ตาม CPA เป้าหมายของคุณมากที่สุด
  3. เพิ่มประสิทธิภาพราคาเสนอของคุณอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบนำค่าใช้จ่ายในการโฆษณาไปใช้กับการประมูลที่น่าจะทำให้เกิด Conversion มากที่สุด

*การวิเคราะห์เป็นการภายในของ Google นี้จะเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแคมเปญที่ใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ Conversion กับกลุ่มแคมเปญควบคุม และแสดงผลกระทบโดยเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจากเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ Conversion ผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงจะแตกต่างกันไปในแต่ละแคมเปญ

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ Conversion โปรดไปที่ศูนย์ช่วยเหลือของ AdWords

โฆษณาวิดีโอแบบอินเทอร์แอกทีฟ