ปัจจัย 5 ประการของความสามารถในการแสดงตัวโฆษณาวิดีโอ

ดาวน์โหลด
พฤษภาคม 2558

สกุลเงินใหม่ในโฆษณาวิดีโอคือการแสดงผลที่ได้แสดง ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ลงโฆษณาและผู้เผยแพร่โฆษณาคำนึงถึงอยู่ตลอด แล้วอะไรที่มีผลต่อการได้แสดงของโฆษณา จากการวิจัยเรื่องมุมมองแอ็กทีฟของ Google, DoubleClick และ YouTube สิ่งต่างๆ เช่น ขนาดและอันดับของโปรแกรมเล่นวิดีโอเป็นตัวกำหนดความสามารถในการแสดงตัวโฆษณา

และดูรายงานการวิจัยฉบับเต็มที่ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญในรูปแบบอินโฟกราฟิก รายงานประกอบด้วย: เหตุผลที่เราเริ่มทำการวิจัยนี้ วิธีการที่เราจัดการระเบียบวิธีวิจัย มุมมองจากทั่วโลกเกี่ยวกับความสามารถในการแสดงตัวโฆษณา (ตามประเทศ) และรายละเอียดแยกย่อยเกี่ยวกับข้อค้นพบในรูปแบบอินโฟกราฟิก

เส้นทางสู่การวัดผลที่ดีขึ้น: การวิเคราะห์และการระบุแหล่งที่มา