การรับรู้ถึงแบรนด์และการจดจำโฆษณาได้

ดาวน์โหลด
พฤษภาคม 2557

การเข้าถึงผู้ชมเป้าหมายเพียงอย่างเดียวยังไม่พอ คุณต้องแน่ใจด้วยว่าผู้ชมรู้จักและจดจำแบรนด์ของคุณได้ วัดการรับรู้ถึงแบรนด์และการจดจำโฆษณาได้เพื่อให้เข้าใจผลกระทบจากการโฆษณาของคุณโดยใช้โซลูชันการสำรวจ Brand Lift ของ Google

คำอธิบาย

การรายงานการรับรู้ถึงแบรนด์และการจดจำโฆษณาได้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันการสำรวจ Brand Lift จะทำให้คุณทราบว่าโฆษณาของคุณปรับปรุงการจดจำโฆษณาในหมู่ผู้บริโภคได้ดีเพียงใด นอกจากนี้ยังทราบว่าผู้บริโภคจำโฆษณาของคุณได้หรือไม่อีกด้วย ในเวลาเพียงไม่กี่วัน คุณจะทราบว่าการโฆษณาของคุณมีผลกระทบเป็นอย่างไรโดยดูจากข้อมูลการสำรวจที่รวดเร็วและแม่นยำซึ่งเก็บรวบรวมจากผู้ชมเป้าหมาย

วิธีทำงาน

ในการวัดการรับรู้ถึงแบรนด์และการจดจำโฆษณาได้ การสำรวจ Brand Lift จะทำแบบสอบถามซึ่งใช้วิธีการที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามหลายพันคนโดยตรงในสภาพแวดล้อมจริง เราจะแบ่งผู้ตอบแบบสอบถามออกเป็น 2 กลุ่มโดยอัตโนมัติ กลุ่มหนึ่งคือกลุ่มควบคุมแบบสุ่มที่ไม่เห็นโฆษณาของคุณ และอีกกลุ่มคือกลุ่มที่เห็นโฆษณา จากนั้นเราจะถามทั้งสองกลุ่มด้วยคำถามเดียวกันซึ่งทำให้เราพิจารณาการเพิ่มที่เกิดจากแคมเปญของคุณได้อย่างแม่นยำ หากต้องการดูข้อมูลเชิงลึกยิ่งขึ้นไปอีก คุณสามารถตัดข้อมูลตามกลุ่มประชากร ความถี่ และอื่นๆ

เหตุผลที่ควรใช้

ด้วยการใช้การรับรู้ถึงแบรนด์และการจดจำโฆษณาได้ คุณจะดูได้ว่าโฆษณาของคุณมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนผลลัพธ์ให้กับแบรนด์มากน้อยเพียงใด คุณไม่ต้องติดแท็กด้วยตนเอง จึงสามารถเริ่มต้นใช้งานได้อย่างง่ายดาย คุณจะได้รับผลลัพธ์ที่ละเอียดอย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถปรับปรุงแคมเปญได้ในขณะที่แคมเปญยังทำงานอยู่ โซลูชันการสำรวจ Brand Lift ของ Google ทำให้คุณทราบผลกระทบที่แท้จริงที่เกิดจากแคมเปญของคุณด้วยการให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการรับรู้ถึงแบรนด์และการจดจำโฆษณาได้ที่แม่นยำและนำไปปฏิบัติได้จริง

  • วัดสิ่งที่มีความสำคัญ: ก้าวไปไกลกว่าเมตริกตัวเลขแบบเดิม เช่น จำนวนคลิกและการแสดงผล ด้วยการใช้เมตริกด้านทัศนคติที่แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้มีความสนใจหรือไม่
  • ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและแม่นยำ: Google ใช้วิธีการที่ดีที่สุดในวงการ จึงสามารถนำเสนอผลลัพธ์ที่นำไปใช้ได้จริงซึ่งเชื่อถือได้ภายในเวลาประมาณ 1 สัปดาห์
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพของแคมเปญขณะใช้งาน: ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ใกล้เคียงกับเรียลไทม์เพื่อทำความเข้าใจว่าอะไรใช้ได้ผลหรือไม่ได้ผล

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดาวน์โหลดแผ่นข้อมูลการสำรวจ Brand Lift

การค้นหาในยุคแห่งตัวช่วย