หาผู้ชมที่เหมาะสมที่สุด

มีนาคม 2556

ใช้ประโยชน์จากความหลงใหลของชุมชนที่มีสมาชิกจากทุกมุมโลก สร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้ชมที่ดีที่สุดและเข้าถึงยากที่สุดของคุณ ติดต่อกับผู้ชมที่มีแนวโน้มจะตอบรับสิ่งที่คุณนำเสนอมากที่สุด

พฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว คนมีความคิดเกี่ยวกับสื่อแตกต่างกันไป นี่เป็นครั้งแรกที่คนทั้งรุ่นโตมาพร้อมกับการสร้างความสัมพันธ์กับเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตแบบไม่ต้องมีใครชี้นำ ลักษณะของคนรุ่นนี้นิยามได้ด้วยอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์เคลื่อนที่ และเครือข่ายโซเชียล ซึ่งเป็นรุ่นที่สร้างกระแสและกำหนดทิศทางว่าสิ่งใดในเนื้อหาและวัฒนธรรมจะได้รับความนิยม เมื่อพิจารณาในแง่ของข้อมูลประชากร ผู้ชมกลุ่มนี้ก็สอดคล้องกันดีกับกลุ่มผู้ชมที่ผู้ลงโฆษณาหลายๆ คนสนใจ เช่น เด็กยุคสหัสวรรษ คุณแม่ยังสาว เด็กในสังคมพหุวัฒนธรรม และวัยรุ่น

YouTube สร้างขึ้นโดยคำนึงถึงผู้ชมกลุ่มนี้ ผู้ชมเหล่านี้หลงใหลในเนื้อหาและสื่อต่างๆ และความหลงใหลดังกล่าวก็ได้ส่งผ่านมาถึงแบรนด์ที่นำเสนออยู่บน YouTube เราจะส่งผู้ชมกลุ่มนี้ให้กับคุณและหาคนในกลุ่มที่น่าจะตอบรับกับสิ่งที่แบรนด์ของคุณนำเสนอมากที่สุด

ผู้ชมที่เข้าชม YouTube ทุกวันมีความรู้และมีความหลากหลายจากทุกช่วงอายุ ชาติพันธุ์ และระดับรายได้

YouTube ดึงดูดผู้ชมที่สนใจเนื้อหาซึ่งต้องการดูสิ่งที่ตนชื่นชอบ ไม่ว่าเนื้อหาจะเป็นเรื่องเฉพาะกลุ่มเพียงใดก็ตาม

เทคโนโลยีการกำหนดเป้าหมายอันชาญฉลาดที่ขับเคลื่อนโดย Google ช่วยให้ข้อความของคุณเข้าถึงผู้ชมที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลุ่มความสนใจ