4 ช่วงเวลาที่นักการตลาดทุกคนควรทราบ

ดาวน์โหลด
มิถุนายน 2558

พฤติกรรมและความคาดหวังของผู้บริโภคไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว โทรศัพท์อัจฉริยะที่เรามีติดกระเป๋าทำได้มากกว่าดูเวลา ส่งข้อความหาคนรัก หรือติดต่อเพื่อนฝูง เราก้มหน้ากดโทรศัพท์และคาดหวังจะได้คำตอบจากแบรนด์ต่างๆ ทันที ช่วงเวลาที่เรากำลัง อยากรู้ อยากไป อยากทำ อยากซื้อ นี่เองที่เราตัดสินใจ และสร้างความพอใจ

เรื่องที่ยังไม่เกิด: เหตุผลที่อนาคตจะไม่เป็นเรื่องเสียเวลา