ผู้ชมตามกลุ่มความสนใจ

มกราคม 2556

ผู้ชมตามกลุ่มความสนใจจะช่วยให้นักการตลาดก้าวไปไกลกว่าข้อมูลประชากรและเข้าถึงผู้คนที่สนใจแบรนด์ของตน ด้วยลักษณะเฉพาะตัวบุคคลที่ไม่ซ้ำกันกว่า 80 แบบตามไลฟ์สไตล์และความสนใจ ผู้ชมตามกลุ่มความสนใจจะได้ผลลัพธ์เหมือนกับการแบ่งกลุ่มผู้ชมทีวี ช่วยให้นักการตลาดมีส่วนร่วมกับผู้ชมที่ต้องการโดยเฉพาะได้เป็นจำนวนมาก

คำอธิบาย 

ผู้ชมตามกลุ่มความสนใจประกอบด้วยผู้บริโภคที่แสดงความสนใจในหัวข้อที่คัดกรองมาแล้วหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งโดยเฉพาะ ใช้ประโยชน์จากความสนใจกว้างๆ ที่สะท้อนถึงไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค แทนที่จะเป็นความสนใจเฉพาะกลุ่มเล็กๆ เพื่อเข้าถึงผู้ชมที่เหมาะสมและได้รับการเข้าถึงบ่อยครั้งภายในกลุ่มนั้น ผู้ชมกว่า 80 กลุ่มของเราสร้างขึ้นโดยอ้างอิงตามผู้ชมทีวี คุณจึงสามารถเลือกและซื้อผู้ชมที่ต้องการเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราสร้างกลุ่มเหล่านี้ขึ้นโดยใช้ข้อมูลและพฤติกรรมออนไลน์ในอดีตของผู้บริโภค ซึ่งมาจากจำนวนครั้งที่ผู้บริโภคเข้าชมไซต์และระยะเวลาการเข้าชม เราคัดกรองความสนใจของผู้บริโภคผ่านการเรียนรู้ของเครื่องมือขั้นสูงและการให้คะแนนของผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งยืนยันถึงความถูกต้องของอัลกอริธึม วิธีนี้ทำให้คุณสามารถเข้าถึงเฉพาะผู้ที่แสดงความสนใจในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ของคุณอย่างแท้จริง

เหตุผลที่คุณควรใช้ 

ผู้ชมตามกลุ่มความสนใจช่วยให้คุณเข้าถึงและเชื่อมต่อกับผู้บริโภคที่สนใจจำนวนมากซึ่งมีแนวโน้มที่จะชื่นชอบแบรนด์ของคุณ คุณสามารถซื้อและเข้าถึงผู้ชมด้วยวิธีเดียวกับที่ทำบนทีวี ซึ่งช่วยทำให้กระบวนการซื้อผู้ชมออนไลน์ง่ายและรวดเร็ว

รายละเอียด 

ผู้ชมตามกลุ่มความสนใจที่มีอยู่มีความสนใจในไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย เข้าถึงผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าโดยการกำหนดเป้าหมายบุคลิก ความต้องการ และความจำเป็นที่เจาะจง

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับผู้ชมตามกลุ่มความสนใจ

หมวดหมู่ความสนใจ