โซลูชันดิสเพลย์สำหรับแบรนด์

มีนาคม 2556

คว้าโอกาสสำคัญด้วยโซลูชันสำหรับแบรนด์บนเครือข่ายดิสเพลย์ของ Google ผลิตภัณฑ์ล่าสุดของเรา ซึ่งได้แก่ โฆษณาเพื่อการรับรู้ถึงแบรนด์และโฆษณาเพื่อการมีส่วนร่วม ได้เข้ามารวมอยู่ในชุดเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ลงโฆษณาแบรนด์ประสบผลสำเร็จในระดับที่สูงขึ้น

 

สิ่งนี้คืออะไร

ตอนนี้เครือข่ายดิสเพลย์ของ Google มีโซลูชันการโฆษณาที่เน้นแบรนด์มากขึ้น โฆษณาเพื่อการรับรู้ถึงแบรนด์จะช่วยล็อคการแสดงผลที่ได้แสดงไว้สำหรับกลุ่มผู้ชมที่คุณต้องการโดยเฉพาะ โฆษณาเพื่อการมีส่วนร่วมให้คุณนำเสนอข้อความโฆษณาที่โดดเด่นและดูดีต่อหน้ากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยคุณจะจ่ายต่อเมื่อผู้ชมมีส่วนร่วมกับโฆษณาเท่านั้น

เหตุผลที่ควรใช้

ผลิตภัณฑ์ใหม่เหล่านี้ช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากการเข้าถึงและความครอบคลุมในเครือข่ายดิสเพลย์ของ Google ด้วยวิธีที่เหมาะสมกับแบรนด์ของคุณได้หลากหลายมากขึ้น ดึงดูดและกระตุ้นความสนใจด้วยโฆษณาเพื่อการรับรู้ถึงแบรนด์ที่ให้คุณล็อคการแสดงผลที่ได้แสดงไว้สำหรับผู้ชมที่คุณต้องการโดยเฉพาะ ขณะที่พวกเขาเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อแบรนด์ และมอบประสบการณ์ที่มีความหมายต่อแบรนด์ด้วยโฆษณาเพื่อการมีส่วนร่วม ซึ่งจะใช้ข้อความโฆษณาที่สมบูรณ์แบบในการนำเสนอทั่วทั้งเว็บ และให้คุณจ่ายต่อเมื่อผู้ชมมีส่วนร่วมกับแบรนด์ของคุณเท่านั้น

โฆษณาเพื่อการมีส่วนร่วม

โฆษณาเพื่อการมีส่วนร่วมดึงดูดผู้บริโภคด้วยเนื้อหาที่สร้างสรรค์และสมบูรณ์ ปรับให้เหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ แทนที่จะเป็นคลิกและ Conversion โฆษณาเพื่อการมีส่วนร่วมจะช่วยให้คุณพบลูกค้าใหม่ๆ ที่สนใจเนื้อหาแบรนด์ของคุณ และต้องการให้คุณจ่ายเมื่อผู้ใช้มีส่วนร่วมเท่านั้น

ผู้ชมตามกลุ่มความสนใจ

ผู้ชมตามกลุ่มความสนใจจะช่วยให้นักการตลาดก้าวไปไกลกว่าข้อมูลประชากรและเข้าถึงผู้คนที่สนใจแบรนด์ของตน ด้วยลักษณะเฉพาะตัวบุคคลที่ไม่ซ้ำกันกว่า 80 แบบตามไลฟ์สไตล์และความสนใจ ผู้ชมตามกลุ่มความสนใจจะได้ผลลัพธ์เหมือนกับการแบ่งกลุ่มผู้ชมทีวี ช่วยให้นักการตลาดมีส่วนร่วมกับผู้ชมที่ต้องการโดยเฉพาะได้เป็นจำนวนมาก

หมวดหมู่ความสนใจ