แบบเป็นโปรแกรม: คู่มือสำหรับนักการตลาดแบรนด์

ธันวาคม 2557

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้มีหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไปสำหรับนักการตลาด แต่สิ่งหนึ่งที่คงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงก็คือ ความต้องการที่จะเชื่อมโยงและโน้มน้าวผู้ชมในช่วงเวลาที่สำคัญ นักการตลาดแบรนด์เริ่มหันมาใช้การซื้อแบบเป็นโปรแกรมอย่างแท้จริงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เช่นนั้น ความท้าทายก็คือ นักการตลาดจำนวนมากไม่รู้จะเริ่มต้นที่จุดใด เพื่อเป็นการช่วยเหลือ เราจึงยินดีที่จะแชร์คู่มือ 5 ขั้นตอนที่จะให้บริบทและแนวคิดว่านักการตลาดและเอเจนซีจะใช้การซื้อแบบเป็นโปรแกรมให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร

สถานการณ์ปัจจุบันของ Play ในประเทศไทย กับรายงานเชิงลึกของ Programmatic Video