Debbie Weinstein_HS (2).png

Debbie Weinstein

VP of YouTube/Video Global Solutions

1 Google adına yürütülen Özel Nielsen araştırması, ABD, Masaüstü, mobil ve TV karışımı, toplam TV'nin TV ölçümü, toplam 18-49 yaş arasındaki kişilere erişim (Live + 7, bir dakikalık değerlendirme), yalnızca televizyon, ABD'deki TV bulunan evlere ilişkin sonuçlar, 1 Mart 2020-31 Mart 2020.

2 YouTube'un Kendi Verileri, ABD, Mart 2020 ile Mart 2019 karşılaştırması.

3 Google/Talkshoppe, CO, FR, MX, U.K., ABD, "whyVideo araştırması," 18-64 yaş arası genpop video kullanıcıları, 2020.

4 Google Verileri, Global, TrueView for Action kampanyaları için bildirilen toplam dönüşüm sayısı, Mayıs 2019–Nisan 2020.

5 Google adına yürütülen Nielsen/YouGov araştırması, ABD, Uzun vadedeki etkiler modeli meta analizi, brand lift metrikleri reklam bilinirliği, üzerinde düşünme, satın alma amacı ve önerme isteği olarak tanımlanmıştır, Nielsen tarafından 20 CPG markası için seçilip derlenen ve YouTube, Google Görüntülü Reklam Ağı, Google Arama, TV, radyo medya kanallarını ve basılı medya sonuçlarını içeren MMM araştırmalarından alınan veriler, 2016–2019.